Papillon

Stacks Image 5
Valper født juni 2021, se under F-kull.
Puppies born June 2021, look under F-kull.